Careos Exploitatie & Beheer


Careos Exploitatie & Beheer

Careos beheert gebouwen in de gezondheidszorg. Planmatig onderhoud en verhuur zijn belangrijke onderdelen van onze dienstverlening. Maar wij willen verdergaan door ook de exploitatie van private zorginitiatieven te ontwikkelen en te managen. Wij maken gebruik van een netwerk van betrouwbare leveranciers en partners waardoor onze klanten kunnen profiteren van significant inkoopvoordeel op groot onderhoud.


Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud richt zich op het bieden van een voorspelbare kostenbeheersing in het onderhoud van de gebouwen. Het strategisch vastgoedplan is daarbij leidend.

Careos ondersteunt gebouweigenaren bij het beheersbaar maken van de onderhoudsactiviteiten en -kosten voor de korte en langere termijn. Wij maken meerjaren onderhoudsplannen gebaseerd op de huidige technische staat en de gewenste toekomstige staat. Wij adviseren desgewenst eveneens over het vervolgtraject.

Exploitatie

Careos is gestart met het initiatief private woonzorgcomplexen te ontwikkelen en te exploiteren. Wij verkennen momenteel de kansen op deze voor ons nieuwe markt.

Beheer

Het beheer van een gebouw kunnen wij op contractbasis uitvoeren. Wij begeleiden onze klanten in offerte-aanvragen, het afsluiten van (jaar)contracten met leveranciers en aannemers en houden toezicht op tijdig en kwalitatief goed onderhoud. Zo heeft Careos recent op ad-interim basis het beheer gevoerd van een zorgcomplex met klooster en de kosten van het onderhoud met meer dan 50% gereduceerd, zonder in te boeten op de kwaliteit.


Overzicht producten en diensten Careos Exploitatie & Beheer

Vraagstukken:
Planmatig onderhoud

Beheer onderhoudscontracten

Exploitatie privaat zorgvastgoed

Oplossingen:
Strategisch onderhoudsadviesInspecties en conditiemetingen

Meerjaren Onderhouds Plan (MOP)

Administratie en beheer van onderhoudscontracten

Toezien op uitvoering onderhoud en kleine verbouw

Advisering en uitvoering; organisatie en beheer private zorg

Ad-interim management

florisCareos Exploitatie & Beheer