Careos Ontwikkeling & Realisatie


Careos Ontwikkeling & Realisatie

Onze multidisciplinaire kracht stelt ons in staat vernieuwende gebouw- en marktconcepten te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van scheiden wonen en zorg. Wij baseren onze keuzes consequent op gedegen markt- en locatieonderzoek en haalbaarheidsstudies. Het programma van eisen ontwikkelen we in samenwerking met onze opdrachtgevers zodat wij maatwerk kunnen bieden. De pijler in de aanpak van Careos is onze brede ervaring als project- en bouwmanagers


Projectmanagement

Careos organiseert, coördineert en begeleidt alle activiteiten die nodig zijn voor een efficiënt ontwerp- en bouwproces. Wij hebben ervaring met kleine verbouwingen, renovaties en nieuwbouwprojecten. Wij worden betrokken vanaf initiatieffase tot en met de nazorg. Wij bewaken de afgesproken tijdsplanning, de kosten, de kwaliteit, de projectorganisatie en goede communicatie & informatie.

De projectmanager van Careos is aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor het gehele proces. Hij adviseert over risico’s, procedures, efficiënte en passende projectorganisatie, vergunningen, aannemers- en leverancierselectie en contractvorming. Wij werken met de GOTIK-methode, een erkende methode in vastgoedontwikkeling voor het beheersen van een project. De aspecten zijn: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit.

Directievoering

Bij voorkeur houden wij de directievoering in één hand, zodat projectmanager en directievoerder als ingespeeld team kunnen opereren. De directievoerder is tijdens de uitvoeringsfase van een bouwproject onmisbaar en degene die namens de opdrachtgever de bouw begeleidt. Wij leveren ervaren directievoerders, die uitstekend kunnen samenwerken met ontwerpers en bouwers. De directievoerder monitort dat partijen hun contractuele verplichtingen nakomen. Samen met de projectmanager zorgt hij ervoor dat de project- en uitvoeringsorganisatie goed blijft functioneren. Wij werken volgens de GOTIK-methode en de richtlijnen van de DNR 2011.

Toezicht en kwaliteitszorg

Kwaliteitsborging is cruciaal om gebouwen duurzaam en efficiënt te kunnen gebruiken en beheren. . Samen met ontwerpers geven wij inhoud aan het kwaliteitstoezicht. Wij zijn geen voorstander van een traditionele opzichtersrol (één persoon is op de bouw gestationeerd en controleert alles), maar geven de voorkeur aan kwaliteitszorgmethoden die in de bedrijfskunde worden toegepast. Careos coördineert op cruciale momenten geplande en ongeplande inspecties. De kwaliteitsrapporten bespreken wij met aannemers en leggen wij vast in de bouwvergadering . Wij hechten er groot belang aan dat aannemers op basis van hun eigen kwaliteitssystemen concreet kunnen aantonen dat zij de kwaliteit van eigen werk en van onderaannemers hebben gecontroleerd, gebreken hebben vastgelegd en maatregelen zijn opgevolgd.

Careos ondersteunt het BGB-keurmerk voor gebouwen. Dit keurmerk geeft aan dat de eigenaar of gebruiker/directie zijn verantwoordelijkheid heeft genomen op het gebied van brandveiligheid, in het ontwerp, tijdens de uitvoering en gedurende de exploitatie. De inspecties moeten aantonen dat de aannemer daadwerkelijk heeft gerealiseerd wat contractueel (bestekmatig) is overeengekomen.


Overzicht producten en diensten Careos Ontwikkeling & Realisatie

Vraagstukken:
VastgoedconceptenLocatiesPlanologie/vergunningen

Ontwikkelen vastgoedprojecten

Aannemersselectie

Contracten

Realiseren vastgoedprojecten

Verhuren van vastgoed

Behalen certificaten (brandveiligheid, duurzaamheid)

Oplossingen:
Functionele en technische screening vastgoedLocatieonderzoek

Haalbaarheidsanalyse

Plananalyse

Programma van Eisen

Ontwerpen vastgoedconcepten

Begeleiden aanvraag vergunningen

Bouwkostenmanagement (calculaties en directiebegrotingen)

Ontwikkel- en uitvoeringscontracten

Huurcontracten

Begeleiding selecties en aanbestedingen

BIM-coördinatie

Projectmanagement

Bouwbegeleiding (directievoering/toezicht)

Kwaliteitsinspecties

florisCareos Ontwikkeling & Realisatie