Kennismiddag scheiden wonen en zorg

VRIJDAG 27 FEBRUARI 2015 @ PCKWADRAAT MAASTRICHT VAN 13u TOT 17u

PROGRAMMA

 I. FULL SERVICE CONCEPTEN door Ruud Stemerdink Manager Vastgoed  & Facilitair Florence Zorggroep

Welke praktijk lessen kunnen worden getrokken bij het omzetten van capaciteit licht naar extramurale woonvormen. Kijk op zorg en vastgoedexploitatie vanuit deervaringen opgedaan in het koploper experiment all inclusive pension. Welke nieuwe verdienmodellen kunnen worden onderkend?

II. (BRAND)VEILIGHEID IN WOONGEBOUWEN MET ZORG door Mark van Schijndel adviseur Careos Groep.

Op basis van een voorbeeld worden beleidskeuzes gerelateerd aan gewenst veiligheidsniveau, functies bouwbesluit en te nemen organisatorische en bouwkundige maatregelen. Wat is de financiële impact? Last but not least juridische aspecten en (bestuurlijke)aansprakelijkheid.

III. BETAALBAARHEID EN EXTRAMURALISATIE door Anouk Theeuwen / Jean Pierre Tulleneers PCKwadraat.

De relatie “kwetsbaarheid-betaalbaarheid” toegelicht op basis van de resultaten vanrecent kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Wat zijn de gevolgen voor het te realiserenaanbod?

Beoogde doelgroep voor de kennismiddag zijn zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeentendie aan de slag zijn met extramuralisering van intramurale capaciteit.

Aanmelden bij Arthur Schippers asc@pckwadraat.nl

Deelname voor relaties van PCkwadraat, Careos en Florence Zorggroep is gratis. Voor overige deelnemers bedragen de kosten €100.

Mark van SchijndelKennismiddag scheiden wonen en zorg