Ontstaan Careos Groep

De Careos Groep is ontstaan uit het samen gaan van Lupgens en Partners BV en Multicare Vastgoed/Advies. Beide organisaties werkten meer dan 10 jaar nauw samen en hebben besloten hun activiteiten te bundelen in een nieuwe rechtspersoonlijkheid Careos Exploitatie en Beheer BV.

Sinds 10 jaar werken wij als onafhankelijk adviesbureau in de gezondheidszorg voor huisvestingsvraagstukken. Wij richten ons op strategische adviezen en begeleiding. Bij uitstek zijn wij specialist in juridisch/ financiële randvoorwaarden en uitvoeringsvraagstukken. Meer Weten…

De careosgroep beheert gebouwen in de gezondheidszorg. Planmatig onderhoud en verhuur zijn belangrijke onderdelen van onze dienstverlening. Een netwerk van betrouwbare leveranciers staat u ten dienste en biedt u een groot inkoopvoordeel op het groot onderhoud. Meer Weten…

Vastgoed als waardebron en als strategisch instrument vergt een bijzondere aanpak. Careos Ontwikkeling biedt u concepten, die risico’s uitsluiten en waarde- ontwikkeling onderdeel van de besluitvorming maken. Transparantie en maat-schappelijk ondernemen vormen de basis waarop wij onze verantwoordelijkheid nemen. Meer Weten…

florisOntstaan Careos Groep