Verbouw aanleunwoningen Dekkersduin

Samen met bureau Kroner is Careos gestart met het ontwerp voor de verbouw en renovatie  van de aanleunwoningen Dekkersduin te Den Haag.

Er zullen 24 woningen worden gerealiseerd bestemd voor wonen met zorg. De realisatie is gepland in 2016.

florisVerbouw aanleunwoningen Dekkersduin